Ortaklaşa Hibe Programı’ndan Kültür-Sanata 11 Milyon TL Destek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) Avrupa Birliği’nin desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’yla Türkiye’nin farklı bölgelerinden 4 proje, 11 Milyon TL’lik desteğe hak kazandı. Kültür ve sanatın farklı disiplinlerine odaklanan projeler, bulundukları bölgede yerel kültür politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Türkiye’de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve belediyeler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği projesi olan Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın birinci açık çağrı döneminde desteklenecek projeler belirlendi. Toplamda 11 Milyon TL değerindeki hibe, 4 farklı projeye verilecek.

Desteklenecek projeler arasında, deprem bölgesinde âtıl bir yapının çocuklara ve gençlere yönelik disiplinlerarası bir kültür-sanat mekânına dönüştürülmesini hedefleyen bir proje yer alıyor. Sivil toplumun aktif rol alacağı bir festival oluşumu, dezavantajlı grupların kültür ve sanata erişimini artırmaya yönelik bir mekân dönüşüm tasarımı ve farklı şehirler arasında sanatçı değişimini teşvik eden bir program da destekten faydalanacak.

Ortaklaşa Hibe Programı’nın 24 Nisan-12 Temmuz 2023 arasındaki birinci açık çağrı dönemine, Türkiye’nin 7 bölgesindeki 33 şehirden toplam 121 proje başvurdu. Bu projelerde 10 büyükşehir, 6 il ve 71 ilçe belediyesi ortak olarak yer aldı. Değerlendirme Komitesi tarafından hibe başvuru rehberindeki kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 projenin desteklenmesine karar verildi.

Ortaklaşa Hibe Programında Desteğe Hak Kazanan Projeler

  • Önce Çocuklar Derneği (Diyarbakır)

Proje Ortağı: Kömür Belediyesi (Adıyaman)

Çocukların ve gençlerin kültür-sanata erişimini artırmayı temel hedeflerinden biri olarak belirleyen Ortaklaşa Hibe Programı, Önce Çocuklar Derneği tarafından yürütülecek bu projeyle, depremden etkilenen Adıyaman’ın Kömür ilçesinde belediyeye ait âtıl bir yapının yeni bir kültür mekânına dönüşmesini destekleyecek. Kömür Belediyesi’nin ortaklığında hayata geçirilecek projede, Diyarbakır’da ve Kömür’de normalleşme sürecine katkıda bulunması hedeflenen kültür-sanat etkinlikleri tasarlanacak, çocuklara yönelik müzik ve tiyatro atölyeleri düzenlenecek. Atölyeler sonucunda ortaya çıkan gösterilerin Kömür’de ilk kez düzenlenecek bir çocuk ve gençlik festivaline taşınması da amaçlanıyor.

  • Puruli Kültür Sanat Derneği (Ankara)

Proje Ortağı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (Eskişehir)

Ortaklaşa Hibe Programı, fiziksel, sosyal ya da ekonomik nedenlerle kültürel hayata yeterince dahil olamayan grupların kültür ve sanata aktif olarak katılımını teşvik eden inisiyatifleri destekliyor. Puruli Kültür Sanat Derneği’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştireceği bu projeyle, belediyeye ait âtıl bir yapının erişilebilir bir kültür mekânına dönüşümü, Eskişehir’deki kültür-sanat aktörleriyle birlikte tasarlanacak. Projenin, kültür-sanat mekânlarının dezavantajlı grupların erişimine uygun hale getirilmesi için çalışan tüm kültür profesyonellerine rehberlik etmesi ve yerel kültür politikalarına bu yönde etki etmesi hedefleniyor.

  • Teos Kültür Sanat Derneği (İzmir)

Proje Ortağı: Nilüfer Belediyesi (Bursa), Selçuk Belediyesi (İzmir)

 

Ortaklaşa Hibe Programı, yerel yönetimlerde demokratik katılımı geliştirmeyi ve bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliği ağları oluşturmayı hedefleyen projeleri de teşvik ediyor. Bu amaç doğrultusunda, Ege bölgesinde kültürel kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalar yürüten Teos Kültür Sanat Derneği’nin, Nilüfer Belediyesi (Bursa) ve Selçuk Belediyesi (İzmir) ortaklığında gerçekleştireceği misafir sanatçı programının desteklenmesine karar verildi. Bu proje, kırsal kültürel mirasa dönük disiplinlerarası sanat üretimlerini teşvik etmeyi, kültür-sanat aktörleriyle yerel halkı güncel sanat etrafında bir araya getirmeyi amaçlıyor.

  • Yayla (Gola) Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği (Rize)

Borçka Belediyesi (Artvin)

STK’lar ile belediyelerin işbirliğinde ortak kültürel ve sanatsal çalışmaların üretilmesini ve kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanlarında desteklenmesini hedefleyen Ortaklaşa Hibe Programı, yerel aktörlerle çok paydaşlı bir festival tasarımı projesini destekleyecek. Yayla (Gola) Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği tarafından Artvin Borçka Belediyesi ortaklığında yürütülecek bu proje, Doğu Karadeniz’deki kültür-sanat ekosistemini güçlendirmeyi ve sivil toplum ile yerel yönetimler arasındaki işbirliğini katılımcı kültür politikaları perspektifiyle geliştirmeyi hedefliyor.

Ortaklaşa Hibe Programı Değerlendirme Süreci

Ortaklaşa Hibe Programı’na yapılan proje başvurularından, hibe rehberinde belirtilen başvuru koşullarını karşılayan proje teklifleri, teknik değerlendirme sonrasında Değerlendirme Komitesi’ne iletildi. Tüm başvurular, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, British Council Türkiye Sanat Direktörü Esra A. Aysun, Sivil Toplum Uzmanı Cengiz Çiftçi, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Genel Sekreteri Rana Kotan ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner’den oluşan Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme tablosuna Ortaklaşa hibe başvuru rehberinden ulaşılabiliyor.

Ortaklaşa Hibe Programı İkinci Proje Çağrısı Nisan 2024’te Açılacak

Ortaklaşa Hibe Programı, iki ayrı çağrı döneminde kültür-sanat alanına toplam 1,3 milyon avro hibe desteği sağlayacak. Kültür-sanat odaklı sivil toplum kuruluşlarının, en az bir belediye ortaklığıyla başvurabilecekleri Hibe Programı’nın ikinci çağrı dönemi başvurularının Nisan 2024’te açılması planlanıyor.

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı

Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Avrupa Birliği desteğiyle, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştiraki ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul işbirliğiyle hayata geçiriliyor.

Program, Türkiye genelinde kültür-sanat alanını, STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirliklerini ortak projeler aracılığıyla güçlendirmeyi, kültür profesyonellerinin kültür politikaları ve yönetimi alanındaki gelişimlerini desteklemeyi, katılımcı yerel kültür politikalarının oluşmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Üç yıl sürecek proje kapsamında kültür-sanat odaklı STK’larla yerel yönetimlerin birlikte üretecekleri projelere 1,3 milyon avro hibe desteği sağlanacak. Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı; Öğrenme, Diyalog ve Hibe olmak üzere üç alt programdan oluşuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x